pro

सक्रिय कार्बन

  • सक्रिय कार्बन

    हाम्रो सक्रिय कार्बन मुख्यतया पीएसए हाइड्रोजन प्रशोधनको लागि C1 / C2 / C3 / C4 / C5 यौगिकहरूलाई भोजन स्टकमा, बुधलाई प्राकृतिक ग्यास शुद्धीकरणमा हटाउने लागि प्रयोग गरिन्छ।